Det første hus

Det første hus er fra starten af 50erne. Det blev opført på en ca. 2,2 tdl stor grund, som går helt ned til Ringkøbing Fjord, købt og udstykket fra brd. Iversens ejendom. Hele området består af flyvesandjord, og det meste af grunden henlå som overdrev og strandeng. Men der var 'bølger' på matrikelkortet, og det var det vigtigste! Hjælpere ved byggeriet var murermester Jørgensen og postbud og tømrer Helge Møller. Som det ses på billedet, var 'huset' med halvtag, og blot en første begyndelse på det senere 2. sommerhus. Huset rummer det, der dækkes af det nuværende køkken og gangen incl trapperum. Væggene blev opført i lecablokke, "Skytte-Sten". Der var selvfølgelig ikke vand og el indlagt. Ej heller wc. Desuden var der ikke, som det kan ses på billedet, etableret læbælter og huset lå på 'den bare mark'.


Det andet hus

Det andet hus blev så at sige bygget omkring det første, og nu var der både stue,køkken, gang, soveværelse og et lille børneværelse. På billedet ses en farveafvigelse i den bageste del af gavlen over mod den flotte Opel Record. Det viser, hvor det gamle sommerhus gik til. Døren i forgrunden er der, hvor den nuværende terrassedør er. Som det ses, har huset nu et heltag. Det vender dog på den anden led i sammenligning med det nuværende hus, hvor gavlene vender øst - vest. Bag huset ses også det nyetablerede læbælte, der løber lang den opdyrkede mark. På den anden side af marken ses ligeledes brd. Iversens gård, hvor vi bl.a. hentede frisk mælk. Efterhånden blev der laver forskellige forbedringer. Bl.a. blev der gravet en brønd, men der var stadig petroleumslamper og gaskomfur! Lamperne blev for øvrigt købt i Stauning hos Stine i Stauning, farmors kusine. Det 2. hus 'holdt' i omtrent 15 år indtil slutningen af 60erne, hvor det nuværende sommerhus blev bygget.


Det nuværende hus

Det nuværende 3. hus blev bygget i slutningen af 60erne. Det blev bygget, som det var moderne dengang, med udnyttet tagetage, og bjælkelag liggende på synlige 4"x 8" remme og skjulte tagrender. Siden er tagrenderne dog gjort synlige, som det ses på billedet, for at undgå overløb og råd. Etageadskillelsen er udført med en vandret jernbjælke tværs over stuen for at minimere bjælkedimensionen. Bjælker og jerndrager er inddækkede og synlige, hvilket - sammen med brændeovnen - giver stuen et hyggeligt, stuehusagtigt præg, som matcher de sprossede vinduer og døre. Bjælkelaget og taget er ført ud i et 1,5 meter udhæng mod vest med fuld altan på 1. sal - også kaldet 'Broen' - og murvinger og træbeklædt 'gulv' i både altan og på terrasse. I forbindelse med ombygningen blev huset forsynet med toilet, idet der blev gravet en septitank - dog skulle toiletskyl klares ved at hjælp af en spand vand fra pumpen i 'gården'. Senere blev der indlagt vand og el, og gasanlægget blev udskiftet. Der blev indrettet brusebad i tilbygningen, som har fladt tag og er bygget i forlængelse af det oprindelige hus med fortløbende stern. 1. sal er indrettet med et lille wc. Var det ikke for den nødtørftige isolering, så fremstår det nuværende hus som et helårsbeboeligt hus. Allerbagerst er et lille redskabsskur. (Foto august 2004)


Interiør - motiv fra 1990'erne

Som det ses, var stuen ret mørk p.gr.a. de mørkeblå gardiner, de 'teak'-farvede vinduer , træloftet og den brune bjælkebeklædning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interiør - motiv fra Jettes fødselsdag 2006

Siden er bjælkerne malet lysere og vinduer og døre blev i 2006 udskiftede med træ/aluminium-elementer, der udvendig holder den oprindelige 'svensk-rød' og indvendig er hvidmalede. Desuden er gardinerne fjernede. Tilsammen giver det en noget lysere stue.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tekniske tegninger: